Dnes je utorok, 15.október 2019. Meniny oslavuje Terézia slovensky   |   english
 
 
 
  

 

Na našej univerzite je štúdium realizované podľa kreditného systému na základe štandardu Európskej únie ECTS. To umožňuje študentom prispôsobiť si svoj študijný plán (viď. nižšie) a tempo štúdia vlastným potrebám. Študent si každý semester zapisuje svoje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Každý predmet je podľa náročnosti ohodnotený rôznym počtom kreditov. Za 1 semester je možné získať 20 až 45 kreditov (štandard je 30 kreditov).

     Každý študent môže podľa svojich schopností a uváženia študovať jednu až tri etapy: bakalárske (štandardne 3 roky), magisterské (2 roky) a doktorandské štúdium (4 roky).

     Ústav informatiky je garantom viacerých študijných programov Informatiky (viď. nižšie) a je poverený výučbou špeciálnych predmetov zaoberajúcich sa teoretickou i praktickou informatikou ako napríklad matematická logika, teória vyčísliteľnosti či neurónové siete, ale i programovanie, operačné systémy či databázové systémy.

     Zabezpečujeme rozširujúce štúdium informatiky určené hlavne pre stredoškolských učiteľov, ktorí chcú získať kvalifikáciu aj na výučbu informatiky.

     Ústav má akreditáciu na udeľovanie doktorátov (titulov RNDr. i PhD.) v oblasti informatiky.

     Vo všetkých týchto oblastiach je ústav poverený organizovaním príslušných skúšok a udeľovaním titulov:

 • Jednoodborové denné štúdium Informatika (Bc., Mgr.), Aplikovaná informatika (Bc.)
 • Medziodborové (učiteľské) štúdium (Bc., Mgr.) informatika + jeden predmet z:
  • matematika, fyzika, biológia, geografia
  • filozofia, psychológia, aplikovaná etika
 • Doktorandské štúdium Informatika (PhD.)
  • denná forma
  • externá forma
 • Rozširujúce štúdium informatiky
 • Externá forma aplikovanej informatiky (Bc.) v príprave

Študijné plány

 
 

  Podujatia
Su Mo Tu We Thu Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2