Lokálne kolo ACM ICPC v Košiciach
v rámci súťaže CTU Open Contest
27. a 28. október 2017

O súťaži ACM ICPC

Súťaž ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) je súťaž trojčlenných tímov študentov z tej istej univerzity. Súťažné tímy si môžu zmerať sily s ostatnými kolegami, predviesť a vylepšiť si svoje znalosti v riešení úloh.

Lokálne kolo súťaže

Lokálne kolo súťaže slúži na výber resp. tréning tímov, ktoré budú reprezentovať univerzitu v regionálnom kole súťaže. Lokálne kolo sa koná v rámci súťaže CTU Open Contest v dňoch 27. a 28. októbra 2017, v miestnosti SA1C03 (P/03).

Harmonogram súťaže

27. 10. 2017   -  piatok (P/03)  
16:15 - 16:50   registrácia súťažných tímov
17:00 - 17:30   zahájenie súťaže
17:30 - 18:00   informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
18:00 - 19:30   skušobné kolo
 
28. 10. 2017   -  sobota (P/03)  
  9:30 -   9:45   posledné informácie pred súťažou
10:00 - 15:00   SÚŤAŽ
15:30 - 16:30   prezentácia riešení
16:30 - 17:00   vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže

Prihláška

Najneskôr do 26. októbra je potrebné sa zaregistrovať. Návod nájdete na adrese http://contest.felk.cvut.cz/17prg/reg.html. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Regionálne kolo

Najlepší tím lokálneho kola bude univerzitu reprezentovať na regionálnom kole ACM ICPC v Záhrebe, ktoré sa uskutoční v dňoch 17.-19. novembra 2017.

Organizátori domáceho kola:
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.rastislav (bodka) krivos-bellus (zavinac) upjs.sk