Lokálne kolo ACM ICPC v Košiciach
v rámci súťaže CTU Open Contest
19. a 20. október 2018

O súťaži ACM ICPC

Súťaž ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) je súťaž trojčlenných tímov študentov z tej istej univerzity. Súťažné tímy si môžu zmerať sily s ostatnými kolegami, predviesť a vylepšiť si svoje znalosti v riešení úloh.

Lokálne kolo súťaže

Lokálne kolo súťaže slúži na výber resp. tréning tímov, ktoré budú reprezentovať univerzitu v regionálnom kole súťaže. Lokálne kolo sa koná v rámci súťaže CTU Open Contest v dňoch 19. a 20. októbra 2018, v miestnosti SA1C04 (P/04).

Harmonogram súťaže

19. 10. 2018   -  piatok (P/04)  
16:15 - 16:50   registrácia súťažných tímov
17:00 - 17:30   zahájenie súťaže
17:30 - 18:00   informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
18:00 - 19:30   skušobné kolo
 
20. 10. 2018   -  sobota (P/04)  
  9:30 -   9:45   posledné informácie pred súťažou
10:00 - 15:00   SÚŤAŽ
15:30 - 16:30   prezentácia riešení
16:30 - 17:00   vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže

Prihláška

Najneskôr do 18. októbra je potrebné sa zaregistrovať. Návod nájdete na adrese http://contest.felk.cvut.cz/18prg/reg.html. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
Ako neoficiálne tímy (bez možnosti postupu na ďalšie kolo) môžu súťažiť aj tímy stredoškolákov.

Regionálne kolo

Najlepší tím lokálneho kola bude univerzitu reprezentovať na regionálnom kole ACM ICPC v Prahe, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. novembra - 2. decembra 2018.

Organizátori domáceho kola:
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.rastislav (bodka) krivos-bellus (zavinac) upjs.sk