Intro

  • 7. ročník letnej školy sa koná 8.7.-12.7.2013.
  • Vďaka sponzoským príspevkom je pre študentov (ubytovanie a strava) poplatok za podujatie vo výške len 20 EUR.
  • Uprednostňovaní sú v poradí:
   1. študenti medziodborových kombinácií a učiteľských kombinácií, čo idú prvýkrát (10 rezervovaných miest)
   2. študenti jednoodboroví, čo idú prvýkrát
   3. študenti, ktorí sa už letnej školy zúčastnili
   4. v rámci každej kategórie tí, ktorí sa prihlásili skôr
  • Novoprihlásení jednoodboroví nad 10. miestom sú do ukončenia registrácie hádzaní medzi náhradníkov. Ak nebude dosť medziodborových, budú voľné miesta po skončení registrácie doplnené náhradníkmi z radov odborníkov.
  • Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorí boli na minulých ročníkoch LŠS, ale iba v prípade, že budú ešte voľné miesta po prihlásení všetkých tých, ktorí na minulých LŠS neboli.

Komentáre sú uzavreté.