Intro

 • 8. ročník letnej školy sa koná 7.7.2014 – 11.7.2014 (pondelok obed – piatok obed).
 • V registrácii sú uprednostňovaní v poradí:
  1. študenti medziodborových kombinácií a učiteľských kombinácií, čo idú prvýkrát (10 rezervovaných miest)
  2. študenti jednoodboroví, čo idú prvýkrát
  3. študenti, ktorí sa už letnej školy zúčastnili
  4. v rámci každej kategórie tí, ktorí sa prihlásili skôr
 • Novoprihlásení jednoodboroví nad 10. miestom sú do ukončenia registrácie hádzaní medzi náhradníkov. Ak nebude dosť medziodborových, budú voľné miesta po skončení registrácie doplnené náhradníkmi z radov odborníkov.
 • Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorí boli na minulých ročníkoch LŠS, ale iba v prípade, že budú ešte voľné miesta po prihlásení všetkých tých, ktorí na minulých LŠS neboli.

Komentáre sú uzavreté.