Každý ročník Olympiády v Informatike (OI) u nás už dlhoročne začína inštruktážou pre stredoškolských učiteľov informatiky k riešeniam úloh domáceho kola OI. Pravidelne začiatkom školského roka sa na pôde našej fakulty v jedno popoludnie stretli učitelia z východného Slovenska. V školskom roku 2008/2009 sme túto inštruktáž rozšírili na celé Slovensko a zorganizovali Učiteľský Seminár k Olympiáde v Informatike (USOI) v UVZ v Danišovciach. Okrem riešenia úloh zo zadaní a návodných úloh k nim, je to dobrá príležitosť na diskusiu pre učiteľov. Učitelia ocenili, že mali možnosť vyskúšať si programovanie v prostredí ako na celoštátnom kole OI.

Tohto roku sa USOI uskutoční opäť na pôde PF UPJŠ dňa 13.10.2015 o 14:40 v miestnosti SA1C05 (P/05), Jesenná 5, Košice.
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte hlavného organizátora, .