Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
2.1.29. - neslovanské jazyky a literatúry
 

Študijná časť
Min. 180 Kreditov
Povinné predmety

Blok - SZ
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KFaDF/DF1/05  Dejiny filozofie a filozofie výchovy - kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti 42P + 1C PaS    Nezník, Tholt 


Blok - I - BASb-Inf Min. 64  Kreditov
 Ak je Zaverecna praca z BAS student musi ziskat 82 kreditov z povinnych predmetov BAS. Ak je Zaverecna praca z ineho ako BAS, student musi ziskat 64 z povinnych predmetov BAS.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KAaA/INLG/09  Úvod do jazykovedy 41P + 1C    Körtvélyessy 
KAaA/UVLI/09  Úvod do literárnej vedy 41P + 1C    Buráková, Franko 
KAaA/INUK/06  Úvod do britských štúdií 31P + 1C    Saboviková, Tomaščíková 
KAaA/JZ1/06  Jazykové zručnosti 1 46C    Hajduková, Havrila, Martausová, Mudrák, Nováková, Panocová, Saboviková 
KAaA/PHON/09  Fonetika a fonológia 41P + 1C KAaA/INLG/09   Gregová 
KAaA/MORFm/06  Morfológia 41P + 1C KAaA/UJm/06   Panocová, Stekauer 
KAaA/JAZZ2/06  Jazykové zručnosti 2 34C KAaA/JZ1/06    
KAaA/UKLI1/09  Dejiny britskej literatúry 1 42P + 1C KAaA/UVLI/09   Kolář 
KAaA/BRST1/06  Britské štúdiá 1 41P + 1C KAaA/UKUS/06   Poirier 
KAaA/USLI1/09  Dejiny americkej literatúry 1 42P + 1C KAaA/UVLI/09   Kolář 
KROKF/TTTN/06  Teória translatológie a terminológie 21P + 1C    Franko, Šimon 
Dek. PF UPJŠ/IKTP/08  Informačno-komunikačné technológie - prezenčne 22C    Sotáková 
KAaA/AMST1/06  Americké štúdiá 1 32C KAaA/UKUS/06   Mudrák 
KAaA/SYNTm/06  Syntax 41P + 1C KAaA/UJm/06  *(3)   Janigová 
ZPa  Záverečná práca
   - KAaA/BASE1m/06  Seminár k záverečnej práci 1 22C    Tomaščíková 
KAaA/BAST2/09  Britské a americké štúdiá 2 42P + 2C KAaA/INUK/06  *(2)   Marcin, Mudrák, Poirier, Tomaščíková 
ZPb  Záverečná práca
   - KAaA/BASE2m/09  Seminár k záverečnej práci 2 62C    Buráková, Fabian, Franko, Gregová, Janigová, Kolář, Körtvélyessy, Lala III, Marcin, Marcinová, Martausová, Mudrák, Panocová, Rozenfeld, Saboviková, Stekauer, Timková, Tomaščíková, Velebná 
KAaA/BCTHm/09  Záverečná práca 10    Buráková, Fabian, Franko, Gregová, Janigová, Kolář, Körtvélyessy, Lala III, Marcin, Marcinová, Martausová, Mudrák, Panocová, Rozenfeld, Saboviková, Stekauer, Timková, Tomaščíková, Velebná 


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/IMZa/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Bezegová, Hudák, Madaras 
ÚMV/KOUI/04  Kombinatorika pre učiteľov informatiky 42P + 1C    Jendroľ, Madaras, Semanišin 
ÚINF/PAZ1a/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 93P + 4C    Cmorik, Galčík, Gurský, Mlynárčik, Vaneková 
ÚINF/UIN2/07  Úvod do štúdia informatiky 32C    Krajči 
ÚINF/PRP2/03  Princípy počítačov 33C    Novotný, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1b/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 72P + 4C ÚINF/PAZ1a/03   Andrejková, Galčík, Guniš, Katrenič 
ÚINF/OSY1/03  Operačné systémy 52P + 2C ÚINF/PAZ1a/03   Gallová, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1c/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 54C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Novotný, Vaneková 
ÚINF/DBS1a/03  Databázové systémy 52P + 2C    Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/PSE1/03  Počítačové siete 53P + 1C ÚINF/OSY1/03  *(2)   Gurský 
ÚINF/AFJ1a/03  Automaty a formálne jazyky 42P + 1C    Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/SWI1/07  Softvérové inžinierstvo 33C    Semanišin 
ÚINF/BSI1a/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/TVY1/03  Teória vypočítateľnosti 42P + 1C    Krajči, Pisková 
ZPa  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRa/04  Záverečná práca 22C ÚINF/PBS/07   Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Krajči, Krivoš-Belluš, Mlynárčik, Repický, Schmotzer, Semanišin, Studenovský, Török, Zápotocký, Šnajder 
ÚINF/SLO1a/06  Symbolická logika 52P + 1C    Krajči, Krídlo 
ZPb  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRb/04  Záverečná práca 64C    Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Mlynárčik, Schmotzer, Semanišin, Studenovský 

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - II - BAS - PF Min. 14  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KAaA/COMP/06  Jazykové zručnosti-kompozícia 22C KAaA/JAZZ2/06  *(2)   Magsamen 
KGER/NJFj1/06  Nemecký jazyk pre filológov I 32C    Orságová 
KAaA/UKHIm/06  Dejiny Veľkej Británie 22C KAaA/INUK/06   Sabolíková 
KROKF/FRAN1/07  Francúzsky jazyk pre filológov 1 32C    Borošová 
KROKF/RUS1/07  Ruský jazyk pre filológov 1 32C    Berecká 
KAaA/UKMMm/06  Média Veľkej Británie 22C KAaA/UKUS/06   Tomaščíková 
KAaA/USMMm/06  Médiá USA 22C KAaA/UKUS/06   Marcin 
KAaA/LEXG/09  Základy anglickej lexikografie 20P + 2C KAaA/INLG/09  *(2)    
KAaA/INTC1/06  Tlmočenie 1 (konzekutívne) 22C KAaA/INLG/09   Franko 
KAaA/SVPR1/06  Študentská vedecká práca 1 32C KAaA/UJm/06  *(3)   Stekauer 
KAaA/UKAC/09  Umenie a kultúra Veľkej Británie 22C KAaA/UKUS/06   Velebná 
KAaA/USACm/06  Umenie a kultúra USA 22C KAaA/UKUS/06   Lala III 
KAaA/INTC2m/06  Tlmočenie 2 (konzekutívne) 22C KAaA/INTC1/06   Pastirčák 
KAaA/CREAm/06  Kreatívny písomný prejav 22C KAaA/JZ1/06  *(2)   Marshall 
KAaA/BCOR/06  Jazykové zručnosti-obchodná korešpondencia 22C     
KAaA/TRAN1/06  Odborný preklad 22C KROKF/TTT/06   Janigová 
KAaA/SPCO/09  Rečová komunikácia 20P + 2C KAaA/INLG/09  *(3)   Panocová 


Blok - PV-I Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 
ÚINF/FUN1/04  Funkcionálne programovanie 62P + 2C ÚINF/PAZ1c/03  *(3)   Repický 
ÚINF/PSW1/06  Programovanie webových stránok 22C 1, 2    Guniš, Šnajder 
ÚINF/DBS1b/03  Databázové systémy 62P + 2C ÚINF/DBS1a/03   Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/SPR1a/03  Systémové programovanie 31P + 2C ÚINF/PSE1/03  *(2)   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1a/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/RPR1c/05  *(2)   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/SPR1b/03  Systémové programovanie 62P + 2C ÚINF/SPR1a/03   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1b/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/PRJ1a/06   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/PSO1/03  Prezentačný software 22C 1, 2    Mlynárčik, Studenovský 
ÚINF/PBS/07  Prípravný seminár pre záverečnú prácu 11C    Gurský 
ÚINF/ASU1/06  Algoritmy a štruktúry údajov 43C    Cmorik, Gajdoš, Krivoš-Belluš 
ÚINF/BSI1b/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/IMZb/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Madaras, Studenovská 
ÚINF/VKI/08  Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií 62P + 2C    Studenovský 
PBS/07 je povinný pre tých, ktorí budú robiť záverečnú prácu z informatiky


Blok - SZ Min. 2  Kredity
 V prípade, že IKT je v povinných predmetoch, nie je možné si ho vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
Dek. FF UPJŠ/IKT/06  Informačno-komunikačné technológie 22C    Sotáková 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 21P + 1C 2, 3    Paulíková, Salonna 
KPE/SL1/05  Školská legislatíva 22C 2, 3    Orosová 
KPE/ZSKP/05  Základy školskej pedagogiky 21P + 1C 2, 3    Bajtoš, Harčárová, Orosová 

 
Výberové predmety Min. 6 Kreditov

Blok - Voliteľné predmety Min. 2  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KFaDF/RETp/03  Rétorika 22C    Sarková 
KAaA/EAJ/06  e-mailová angličtina 22C    Rozenfeld 
KROKF/FRAN2/07  Francúzsky jazyk pre filológov 2 22C KROKF/FRAN1/07   Borošová 
KROKF/RUS2/07  Ruský jazyk pre filológov 2 22C KROKF/RUS1/07   Berecká 
KGER/NJF2/06  Nemecký jazyk pre filológov II 22C KGER/NJFj1/06   Orságová 
KAaA/UKRG/09  Regionálne štúdiá Veľkej Británie 22C    Velebná 


Blok - VI-I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/SVK1/00  Študentská vedecká konferencia 4 2, 3     
ÚINF/PAI/09  Právne aspekty informatiky 20P + 2C    Husár, Semanišin 


Blok - SZ
 maximálny možný počet kredit za Bc. štúdium je 4
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C 1, 2, 3     
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C 1, 2, 3    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/BUI/01  Základy informatiky   SS   ÚINF/OSY1/03  *(5)    
ÚINF/OZP/04  Obhajoba bakalárskej práce   OB   ÚINF/ZZPb/03  *(2)    

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov