Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
Ib - Informatika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
Garant:
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety Min. 132 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UIN1/07  Úvod do štúdia informatiky 22C    Krajči 
ÚMV/MAI1a/07  Matematická analýza pre informatikov 94P + 3C    Hančová, Klein, Mihalíková 
ÚMV/ALG1a/03  Algebra 73P + 2C    Czap, Harminc, Krajník, Ploščica, Soták 
ÚINF/PAZ1a/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 93P + 4C    Cmorik, Galčík, Gurský, Mlynárčik, Vaneková 
ÚFV/FLO/09  Logické obvody 21P + 1C    Petrovič 
ÚMV/ILAG/06  Lineárna algebra a geometria pre informatikov 74P + 2C ÚMV/ALG1a/03    
ÚMV/KOI/03  Kombinatorika pre informatikov 42P + 1C    Jendroľ, Madaras, Semanišin 
ÚINF/PAZ1b/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 72P + 4C ÚINF/PAZ1a/03   Andrejková, Galčík, Guniš, Katrenič 
ÚINF/PRP2/07  Princípy počítačov 22C    Novotný, Schmotzer 
ÚMV/MAI1b/07  Matematická analýza pre informatikov 84P + 2C ÚMV/MAI1a/07   Hutník, Mihalíková 
ÚINF/DBS1a/03  Databázové systémy 52P + 2C    Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/OSY1/03  Operačné systémy 52P + 2C ÚINF/PAZ1a/03   Gallová, Schmotzer 
ÚMV/TVY1/03  Teória vypočítateľnosti 42P + 1C    Krajči, Pisková 
ÚINF/PAZ1c/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 54C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Novotný, Vaneková 
ÚINF/AFJ1a/03  Automaty a formálne jazyky 42P + 1C    Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/SWI1a/04  Softvérové inžinierstvo 22C    Semanišin 
ÚINF/PSE1/03  Počítačové siete 53P + 1C ÚINF/OSY1/03  *(2)   Gurský 
ÚINF/SLO1a/06  Symbolická logika 52P + 1C    Krajči, Krídlo 
ÚINF/PBS/07  Prípravný seminár pre záverečnú prácu 11C    Gurský 
ÚINF/AFJ1b/00  Automaty a formálne jazyky 52P + 1C ÚINF/AFJ1a/03   Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/ZPIRa/04  Záverečná práca 22C ÚINF/PBS/07   Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Krajči, Krivoš-Belluš, Mlynárčik, Repický, Schmotzer, Semanišin, Studenovský, Török, Zápotocký, Šnajder 
ÚINF/SPR1a/03  Systémové programovanie 31P + 2C ÚINF/PSE1/03  *(2)   Schmotzer 
ÚINF/FUN1/04  Funkcionálne programovanie 62P + 2C ÚINF/PAZ1c/03  *(3)   Repický 
ÚINF/SWI1b/04  Softvérové inžinierstvo 22C ÚINF/SWI1a/04  *(3)   Semanišin 
ÚINF/BZP1a/06  Špeciálny seminár k záverečnej práci 22C    Galčík, Gurský 
ÚINF/ASU1/06  Algoritmy a štruktúry údajov 43C    Cmorik, Gajdoš, Krivoš-Belluš 
ÚINF/ZPIRb/04  Záverečná práca 64C    Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Mlynárčik, Schmotzer, Semanišin, Studenovský 
ÚINF/LOP1/04  Logické programovanie 52P + 2C    Repický 
ÚINF/BZP1b/06  Špeciálny seminár k záverečnej práci 22C    Galčík, Gurský 
KROKF/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS    Bednáriková 

 
Povinne voliteľné predmety Min. 36 Kreditov

Blok - II Min. 36  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/LCO1/08  Lineárna a celočíselná optimalizácia 52P + 2C 2, 3 ÚMV/LAGb/03  *(6)   Juhás, Soták 
ÚINF/PRJ1a/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/RPR1c/05  *(2)   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/TYS1/06  Typografické systémy 22C 2, 3    Repický 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C 2, 3 ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚMV/LCO1/08  Lineárna a celočíselná optimalizácia 52P + 2C 2, 3 ÚMV/LAGb/03  *(6)   Juhás, Soták 
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C 2, 3 ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/PRJ1b/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/PRJ1a/06   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/SLO1b/06  Symbolická logika 52P + 1C ÚINF/SLO1a/06   Krajči, Krídlo 
ÚINF/BSI1a/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚINF/SPR1b/03  Systémové programovanie 62P + 2C ÚINF/SPR1a/03   Schmotzer 
ÚINF/DBS1b/03  Databázové systémy 62P + 2C 2, 3 ÚINF/DBS1a/03   Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C 2, 3 ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 
ÚFV/IFY/09  Fyzika pre informatikov 32P 1, 2, 3    Petrovič 
ÚINF/BSI1b/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 

 
Výberové predmety Min. 12 Kreditov

Blok - III
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/IFS1a/07  Fyzikálne praktikum pre informatikov 22C 2, 3 ÚFV/IFY1b/07   Orendáč, Petrovič, Varga, Čižmár 
ÚINF/SVK1/00  Študentská vedecká konferencia 4 2, 3     
ÚINF/JAV1b/07  Programovanie v Jave pre pokročilých 32C 2, 3 ÚINF/JAV1a/07   Ferko, Marcinčák 
ÚINF/JAV1a/07  Programovanie v Jave pre pokročilých 32C 2, 3    Andrássy, Marcinčák 
ÚINF/PAI/09  Právne aspekty informatiky 20P + 2C 2, 3    Husár, Semanišin 
ÚINF/MIN1/06  Medicínska informatika I. 22C 2, 3     
ÚINF/AIX1a/08  Administrácia IBM AIX/Tivoli 20P + 2C    Schmotzer 
ÚINF/AIX1b/08  Administrácia IBM AIX/Tivoli 20P + 2C    Schmotzer 
ÚINF/PRR1b/02  Rýchlostné programovanie 22C    Jerguš, Katrenič 
ÚINF/PRR1a/02  Rýchlostné programovanie 22C    Jerguš, Mikeš 


Blok - Rozvíjanie jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KROKF/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C     Bednáriková 
KGER/AN/07  Akademická nemčina 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C     Medeová, Orságová 


Blok - TV
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C     
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2a/08  Telesná výchova III 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2b/08  Telesná výchova IV 22C     
Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 180 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 4 kredity.

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/BIP/06  Programové a počítačové systémy   SS   ÚINF/PAZ1b/03  *(5)    
ÚINF/OZP/04  Obhajoba bakalárskej práce   OB   ÚINF/ZZPb/03  *(2)    
ÚINF/BIFM1/06  Formálne modely výpočtových procesov A   SS   ÚMV/MAI1b/07  *(4)    

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov