Lokálne kolo ICPC v Košiciach
v rámci súťaže CTU Open Contest
20. a 21. október 2023

O súťaži ICPC

Súťaž ICPC (International Collegiate Programming Contest) je súťaž trojčlenných tímov študentov z tej istej univerzity. Súťažné tímy si môžu zmerať sily s ostatnými kolegami, predviesť a vylepšiť si svoje znalosti v riešení úloh.

Lokálne kolo súťaže

Lokálne kolo súťaže slúži na výber resp. tréning tímov, ktoré budú reprezentovať univerzitu v regionálnom kole súťaže. Lokálne kolo sa koná v rámci súťaže CTU Open Contest v dňoch 20. a 21. októbra 2023, v miestnosti SA1C03 (P/03).

Harmonogram súťaže

20. 10. 2023piatok (P/03)      21. 10. 2023sobota (P/03)
16:50 - 17:00registrácia súťažných tímov 9:30 - 9:45posledné informácie pred súťažou
17:00 - 17:30zahájenie súťaže10:00 - 15:00SÚŤAŽ
17:30 - 18:00informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania15:30 - 16:30prezentácia riešení
18:00 - 19:30skúšobné kolo16:30 - 17:00vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže

Prihláška

Najneskôr do 19. októbra je potrebné sa zaregistrovať. Návod nájdete na adrese http://contest.felk.cvut.cz/23prg/reg.html. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
Ako neoficiálne tímy (bez možnosti postupu na ďalšie kolo) môžu súťažiť aj tímy stredoškolákov.

Regionálne kolo

Najlepší tím lokálneho kola bude univerzitu reprezentovať na regionálnom kole ICPC v Ľubľane (Slovinsko) , ktoré sa uskutoční v dňoch 8. - 10. decembra 2023.

Organizátori lokálneho kola:
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.rastislav (bodka) krivos-bellus (zavinac) upjs.sk