CPSPC 2008

Czech-Polish-Slovak Preparation Camp
Česko-Poľsko-Slovenské Prípravné Stretnutie

Slovenské družstvo programátorov dosahuje vynikajúce výsledky na medzinárodných súťažiach. Je to aj preto, že ich príprave a tréningu venujeme veľké úsilie a pozornosť. Medzi prípravné stretnutia patrí týždenné Česko-Poľsko-Slovenské Prípravné Stretnutie, ktoré sa koná každý rok v inej krajine. V roku 2008 je plánované na Slovensku a bude sa konať pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Pavla Sováka, PhD.

Hlavný sponzor: Slovenská informatická spoločnosť

Sponzor: Sun Microsystems

Termín podujatia: 22.- 28. júna 2008

Účastníci stretnutia

Miesto: ÚVZ Danišovce, Východné Slovensko

Danišovce - je to dedina, ktorá neleží na hlavnom ťahu, preto autobusy tadiaľ nechodia - iba mikrobus pár krát za deň. Ďalšie zástavky sú 2km z Danišoviec v Odorine (väčšia dedina na hlavnom ťahu) alebo na okraji Spišskej Novej Vsz zástavka MHD - Emraco).

...

Programový výbor: Michal Foríšek, Lukáš Poláček, + študenti FMFI, ktorí pracujú v Korešpondenčnom seminári z programovania

Predbežný program:

Zoznam odporúčaných tém:

 1. Dynamic programming.
 2. Greedy algorithms.
 3. Backtracking.
 4. Number theory.
 5. Combinatorics.
 6. Graph theory.
 7. Computational geometry.
 8. Non-trivial data structures
 9. String algorithms.
 10. Algorithms on trees.
 11. Sorting and searching.
 12. Game theory.

Zloženie tímov:


Za prípravný výbor podujatia

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD

CPSPC 2008

Czech-Polish-Slovak Preparation Camp

The camp should (if nothing unexpected happens) take place in the ÚVZ Danišovce, East Slovakia, on 22. june (Sunday) -- 28. july (Saturday) 2008. We suppose arrival on the Sunday afternoon (first meal - dinner), departure on the Saturday morning (last meal - breakfast).

Place:ÚVZ Danišovce, East Slovakia

...

map1 ,map2

Preliminary programme:

Teams:

Here is a list of recommended topics:

 1. Dynamic programming.
 2. Greedy algorithms.
 3. Backtracking.
 4. Number theory.
 5. Combinatorics.
 6. Graph theory.
 7. Computational geometry.
 8. Non-trivial data structures
 9. String algorithms.
 10. Algorithms on trees.
 11. Sorting and searching.
 12. Game theory.


Sincerely yours

Assoc. Prof. Gabriela Andrejková, PhD