USOI 2008

Učiteľský Seminár k Olympiáde v Informatike

Cieľom seminára je združiť učiteľov, ktorí pripravujú alebo chcú byť zapojení do prípravy žiakov a študentov - riešiteľov Olympiády v informatike. Úlohy, ktoré sú riešené v rámci tejto súťaže nie sú jednoduché a potrebujú byť analyzované, resp. potrebujú pomocné prípravné úlohy. Seminár má pomôcť učiteľom v ich neľahkej práci. Seminár sa bude sa konať po prvýkrát a bude pod záštitou Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Hlavný sponzor: Slovenská informatická spoločnosť

Učitelia majú hradený celý pobyt, ubytovanie a stravu. Cestovné si učitelia hradia z iných zdrojov (napríklad, môže im cestovné uhradiť škola).

Plánovaný termín podujatia bol: 11.- 14. august 2008. Na tento termín bolo prihlásených len 10 učiteľov, preto akciu posúvame na 26.-28. september 2008. Už prihlásení učitelia majú prednosť, ak budú mať záujem.

Miesto: ÚVZ Danišovce, Východné Slovensko

Danišovce - je to dedina, ktorá neleží na hlavnom ťahu, preto autobusy tadiaľ nechodia - iba mikrobus pár krát za deň. Ďalšie zástavky sú 2km z Danišoviec v Odorine (väčšia dedina na hlavnom ťahu) alebo na okraji Spišskej Novej Vsz zástavka MHD - Emraco).

...

mapa1, mapa2

Programový výbor: Andrej Blaho, Gabriela Andrejková

Hlavný organizátor (tu posielajte e-maily prejavujúce záujem): Rastislav Krivoš-Belluš, rastislav.krivos-bellus (a) upjs.sk

Program:

Témy prednášok a cvičení budú orientované na problematiku v úlohách domáceho kola Olympiády v informatik.e Úlohy domáceho kola je možné nájsť na: http://www.ksp.sk

Prednášatelia: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Ján Katrenič, RNDr.Rastislav Krivoš-Belluš, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

V najbližších dňoch budeme na stránke pracovať.